پستهای اخیر

پستهای اخیر

با ما باشید

پستهای اخیر

پستهای اخیر

پستهای اخیر

مدیر عامل گروه MTN گفته » سهام خود را در ایرانسل واگذار میکنیم

مدیرعامل گروه ام تی ان از تصمیم خود برای خروج از بازار تلفن همراه خاورمیانه در میان مدت و از طریق فروش ۷۵ درصد از سهامش در MTN سوریه و برنامه ریزی برای تمرکز بر بازار آفریقا خبر داد و تاکید کرد این شرکت درحال برنامه ریزی برای واگذار کردن…

خانه طراحی

ماشین خلبان اتوماتیک

قدرت گرفته از MailChimp